Комунальний заклад освіти
"Міський юридичний ліцей
наукового спрямування
при Університеті митної справи
та фінансів" Дніпровської міської ради
29 років на освiтянському просторi!

Для входу на сайт

 
  ВЧИТЕЛI ЛIЦЕЮ

"Щасливий той, кому Бог подарував Учителя..."
 
   Так, саме Учителя з великої лiтери. Кожен з нас за шкiльний вiк зустрiчає немало вчителiв. Однi з повагою запам'ятовуються, вiд других пам'ять вiдвертається, третi пройшли немов стороною. Ми щасливi, що нас оточують ВЧИТЕЛI — кращi з кращих, якi надихають i пiдтримують, радiють i сумують разом з нами. Спасибi, що Ви робите все можливе для нас! А робите безмiрно багато: надихаєте вiрити у високе й вiчне, заставляєте бути безпощадними до себе, що допомагає збудувати мiсток в майбутнє життя. Вам, дорогi нашi ВЧИТЕЛI, дано робити з нами чудеса. Ну i чого ми без Вас вартi?
 
Твір-есе випускниці ліцею
 


 
    Всього в ліцеї працюють 20 основних викладачів та 5 сумісників, в тому числі: 3 кандидата юридичних наук, 7 вчителів-методистів, 2 старших вчителя, 5 викладачів ВНЗ, 2 відмінника освіти України, 16 вчителів вищої категорії, 2 спеціаліста, 4 вчителя І категорії, 3 вчителя ІІ категорії.
 
 
Кафедра суспільно-правових наук
 
 
 
 
 
Кафедра природничо-математичних наук

Кафедра фiлологiчних наук
Бурлаков Олександр Сергійович - українська мова
 
 
 
ВЧИТЕЛІ
 
 
Шевчук Тетяна Павлiвна
директор ліцею, вчитель географiї та економiки вищої категорії,
вчитель-методист
 
 

    Працює вчителем в Мiському юридичному лiцеї з 1997 року. Методичнi розробки її урокiв та позаурочних заходiв друкувалися в журналi «Вiдкритий урок» та предметному журналi «Географiя в школi». Використовує iнновацiйнi методи викладання предметiв для сприяння зацiкавленостi учнiв. Працює над проектом «Україна  європейська держава», метою якого є створення довiдника для школярiв iнших європейських держав. Яскравий приклад керiвника з «людським обличчям». Усi питання намагається вирiшити м'яко i толерантно. Її винахiдливiсть, завзяття й органiзацiйнi здiбностi знаходять застосування i у навчальнiй, i в позаурочний час. Куратор академiчного рейтингу лiцею. Нагороджена грамотами обласної ради, обласного управління освіти і науки, облдержадміністрації.
 
 
Лахута Олена Анатолiївна
заступник директора з навчально-методичної роботи, 
вчитель бiологiї та хiмiї вищої категорiї
    Працює в Мiському юридичному лiцеї з 2007 року. Досконало володiє методикою формування хiмiчних понять, використовує передовi технологiї викладання предмету. Створила таблицi з бiологiї, якi використовуються в школах Днiпропетровщини. Науковий керівник ліцеїстів з курсових проектів. Методичні розробки позаурочних заходів використовуються на загально ліцейському рівні. Як психолог за другою освітою, надає допомогу учням, викладачам, батькам у вирішенні питань навчання та виховання дітей. Проводить психолого-педагогічну діагностику готовності учнів до освіти згідно з гуманітарним профілем навчання. За роки роботи в ліцеї випустила 2 випуска ліцеїстів. Нагороджена почесною грамотою Головного управління освіти та науки Дніпропетровської облдержадміністрації .
 
 
Нечаєнко Марiанна Володимирiвна
Заступник директора лiцею з виховної роботи, голова трудового колективу, голова кафедри з виховної роботи,
вчитель художньої кульутри та практикуму зi свiтової та української культури,
вчитель-методист вищої категорії
    Працює вчителем в Міському юридичному ліцеї з 1998 року, з 2008 року  заступник директора. Працює за авторською програмою «Практикум зі світової та української культури». Склала навчально-методичний посібник «Антична культура Греції». Використовує новітні комп’ютерні технології та джерела педагогічної науки. Організовує виставки художньої творчості ліцеїстів. Постійно підвищує свій фаховий рівень. Незмінний організатор багатьох загальноліцейських справ. Нагороджена грамотами обласної ради, обласного управління освіти і науки, облдержадміністрації.
 
 
 
Новiкова Свiтлана Володимирiвна
Заступник директора лiцею з наукової роботи,
вчитель вищої категорії російської мови та світової літератури,
риторики, вчитель-методист,  куратор групи
    Працює вчителем в Мiському юридичному лiцеї з 1993 року, заступником директора - з 1995. Багато рокiв є органiзатором i натхненником науково-дослiдної роботи лiцеїстiв. Розробила систему написання курсових та наукових робiт. Завдяки її невтомним зусиллям, нашi лiцеїсти щорiчно стають призерами й переможцями обласних конкурсiв Малої академiї наук. Її статтi з органiзацiї науково-дослiдницької роботи лiцеїстiв неодноразово друкувалися в газетi «Джерело», журналi «Вiдкритий урок». Викладає в лiцеї росiйську мову та курс «Сучасна риторика» за авторською методикою П.С. Таранова. Нагороджена грамотами обласної ради, обласного управлiння освiти і науки, облдержадмiнiстрацiї. Отримала подяку за якiсну працю вiд губернатора областi в 2000 роцi.
 
 
 
Бурлакова Iнна Олексiївна
Вчитель української лiтератури вищої категорiї,
Вiдмiнник освiти України, вчитель-методист, куратор групи
    Працює в Мiському юридичному лiцеї з 1993 року. З 1995 року очолювала учнівські колективи, була куратором 8 випусків. Зараз є керівником групи 11-2. На своїх уроках застосовує метод компаративiстики. Її уроки наповненi лiричнiстю та спiвучiстю, проходять в єдностi рiзних видiв мистецтва. Вона закохана в театр i вмiє пробудити у учнях спрагу до театрального мистецтва, до саморозкриття. Емоцiйна та артистична особистiсть. Багато її урокiв друкується в методичних журналах. Отриммала диплом за кращу науково-методичну розробку, опублiковану в журналi «Вiдкритий урок». Нагороджена грамотами Мiнiстерства освiти i науки України, обласної ради. Має звання Відмінник освіти України.
 
 
 
 

Алфьорова Тетяна Миколаївна
Вчитель правознавства I категорiї, кандидат юридичних наук

    Після закiнчення у 2002 р. Днiпропетровського державного університету ВС України, навчалася в аспірантурі, пізніше - працювала викладачем кафедри цивiльно-правових дисциплiн рідного університету. З 2014 р. працює старшим викладачем на кафедрі цивільно-правових дисциплін Дніпропетровського гуманітарного університету. У Мiському юридичному лiцеї з 2003 року за сумiсництвом. Ефективно застосовує професiйнi знання в практичнiй дiяльностi. Головною метою своєї роботи вважає пiдготовку право свiдомого учня, який здатен до самоосвiти та самовдосконалення i визнає верховенство закону i права.
 
 
 
 
Лінговський Владислав Сергійович
Вчитель англійської мови, ІІ категорія, куратор групи
     Лінговський Владислав Сергійович працює в Міському юридичному  ліцеї з 2014 року вчителем англійської мови. Він володіє сучасними формами та методами організації навчально-виховного процесу. Постійно підвищує свій професійний рівень. На своїх уроках вчитель приділяє багато уваги моральному вихованню учнів, розвитку почуттів інтернаціоналізму, гуманізму, толерантності. Він використовує різні форми та методи роботи, розвиває навички селективного аудіювання та читання, вчить використовувати набуті знання у повсякденному житті. Владислав Сергійович надає перевагу нестандартним формам проведення занять. Його уроки завжди цікаві та різноманітні, відповідають вимогам сучасної школи. Для вчителя характерний індивідуальний підхід до учнів. Диференціація процесу навчання здійснюється з урахуванням вікових особливостейта рівня знань  учнів. Куратор групи 10-3. Ініціативний, принциповий, доброзичливий, відзначається загальною культурою та ерудицією, моральними якостями, що служать прикладом для наслідування. Користується авторитетом серед учнів, викладачів та батьків ліцею.
 
 
Усенко Тетяна Якiвна
Вчитель iсторiї вищої категорiї, Вiдмiнник освiти України,
вчитель-методист, голова кафедри суспільно-правових наук
    Працює в Мiському юридичному лiцеї з 1995 року. Керiвник кафедри суспiльно-iсторичних наук. Систематично працює з обдарованими лiцеїстами. Її учнi - переможцi та призери мiських та обласних олiмпiад, конкурсів МАН, показують високi результати на ЗНО. Спільно з учнями працювала над проектами "Нобелівські лауреати", "Перші в Катеринославі-Дніпропетровську", "Вулицi рiдного мiста" та інших. Її толерантна вимогливiсть, методичний талант i глибокi знання предмету стають запорукою високих знань учнiв.  Має звання Відмінник освіти України. Нагороджена почесними грамотами управління освіти та науки Дніпропетровської міської ради, облдержадміністрації, Міністерства освіти і науки України.
 
 
 
Лєжнєва Тетяна Миколаївна
Вчитель правознавства вищої категорії,
кандидат юридичних наук, доцент

    Завідувач кафедри права Дніпровського гуманітарного університету. Працює в Мiському юридичному лiцеї з 2020 року за сумiсництвом. . Забезпечує високу продуктивнiсть в роботi. Вчить учнiв орiєнтуватися i адаптуватися до швидких змiн суспiльного життя, критично ставитися до iнформацiї.
 
 
 
Оріщук Руслан Олександрович
вчитель фізичної культури та курсу "Захист Вітчизни"
,
І категорія
 
    Працює в ліцеї з 2010 року. Як педагог-організатор курирує органи ліцейського самоврядування, є натхненником багатьох ліцейських справ. Професійно займається баскетболом. Свої уроки проводить завзято й енергійно, повністю використовуючи технічну базу ліцею, забезпечуючи умови для фізичного та гармонійного розвитку особистості. Пропагує здоровий спосіб життя та активний відпочинок ліцеїстів. Своїм прикладом намагається формувати високі моральні та духовні якості хлопців. Як вчитель курсу "Захист Вітчизни", головним завданням вважає формування особистості, підготовленої до життя і активної трудової діяльності в умовах сучасного суспільства. Користується повагою учнів, батьків і колег. Нагороджений грамотою управління освіти та науки Дніпропетровської міської ради.
 
 

Вакуленко Олена Анатоліївна
Вчитель математики вищої категорiї

      Працює в Мiському юридичному лiцеї з 2019 року. Вчителю притаманні почуття високої відповідальности, постійного пошуку нових ефективних форм викладання свого предмету. Застосовує нестандартні форми проведення уроків. Активно впроваджує форми і методи організації навчально-виховного процесу, що забезпечують максимальну самостійність навчання учнів. У своїй діяльності Олена Анатоліївна активно застосовує оригінальні інноваційні форми й методи навчання, втілює нестандартні форми проведення уроків математики.

 
 
Чередниченко Анна Михайлівна
Вчитель фізики та астрономії, спеціаліст, куратор гр. 10-2
    Працює в Міському юридичному ліцеї з березня 2018 року. У процесі викладання фізики та астрономії широко впроваджує передовий педагогічний досвід, формує навички самостійно здобувати знання й застосовувати їх на практиці. Вміє лаконічно, образно подати матеріал, використовує сучасні інформаційні технології.
 
 
Чичикалова Iрина Едуардiвна
Вчитель iнформатики, І категорія
 
    Працює в Міському юридичному ліцеї з 2002 року. Закінчила комп'ютерну академію "Крок". Досконало володіє комп'ютерною та іншою оргтехнікою. На уроках інформатики віддає пріоритет саме практичної діяльності учнів, через яку і відбувається більш якісне пізнання предмету. Вважає, що навчання із застосуванням освітніх ресурсів мережі Інтернет дає можливість не тільки ознайомити ліцеїстів з новітніми технологічними розробками, а й підвищити ефективність вивчення ними фундаментальних основ інформатики. Науковий керівник ліцеїстів з курсових проектів. Нагороджена почесною грамотою управління освіти та науки Дніпропетровської міської ради.
 
 
 
 
 
Головко Алла Борисiвна
Вчитель фiзичної культури вищої категорiї,
куратор групи
    Працює в Мiському юридичному лiцеї з 1996 року. За цей час професійна майстерність вчителя зросла від спеціаліста до фахівця вищої категорії. Розробила методичний посiбник з тренувальними вправами для дiвчат, використовуючи елементи спортивного танцю, аеробiки. Багато уваги приділяє формуванню в учнів навичок здорового способу життя, проводить на уроках фізичної культури валеологічні паузи. Керівник гуртка спортивного танцю, з учасниками якого бере участь у мiських фестивалях з фітнесу, оздоровчої аеробіки та чарлідингу "Весна. Грація. Краса" та виборює призові місця. Гнучким, хореографічно обдарованим дівчатам допомагає самовиразитись у майстерно поставленому сучасному енергійному танці. Лiцеїсти люблять її як зацiкавленого, творчого викладача та куратора. З 2004 р. випустила 3 випуска ліцеїстів. Нагороджена Грамотою управління освіти та науки Дніпропетровської міської ради та Почесною грамотою обласної ради.
 
 
 
Лук’янова Алла Анатоліївна
Вчитель німецької мови вищої категорії, вчитель-методист,
куратор групи
   Працює в Міському юридичному ліцеї з 2011 року. Переможець ІІІ етапу професійного конкурсу «Вчитель року» (2008). Неодноразово проходила мовну практику в Німеччині. Стипендіат Інституту ім. Гете (Німеччина). Досконало володіє новітніми інтерактивними технологіями в навчанні німецькій мові, має низку міжнародних сертифікатів. Свої уроки будує за сучасними методиками навчання іноземній мові. Її учні  переможці та призери міських олімпіад. Протягом двох років входить до складу журі Всеукраїнської олімпіади з німецької мови. Учасниця міжнародних семінарів з проектних технологій, керівник міжнародних молодіжних учнівських проектів, що отримали міжнародні гранти. Керівник ліцейського Євроклубу, який бере активну участь у русі Євроклубів. Випустила 1 випуск. Нагороджена Грамотою Головного управління освіти і науки Дніпропетровської облдержадміністрації.
 
 
 
Коновалова Ірина Вікторівна
    Вчитель російської мови і світової літератури вищої категорії,
старший вчитель

    Працює в юридичному ліцеї з січня 2011 року учителем світової літератури. Досконало знає свій предмет. Детально і всебічно продумує кожний урок. Велику увагу приділяє розвитку пізнавальної активності учнів, їх творчої діяльності на уроках. Пріоритетом у своїй діяльності вважає виховання зацікавленого, вдумливого, емоційно яскравого, критично мислячого читача. Працюючи над прийомами розвитку критичного мислення учнів, використовує в роботі уроки  дискусії, уроки  роздуми, уроки  діалоги. Доброзичлива, принципова, вимоглива до себе та учнів. Користується авторитетом серед учителів, учнів та їх батьків.
 
 
 
 

Мачушак Тетяна Володимирівна

вчитель історії України, Всесвітньої історії,

Основ правознавства та Основ Критичного мислення, ІІ категорія.

 
    Закінчила Юридичний та історичний факультети Дніпровського національного університету ім. О. Гончара. Працює в Юридичному ліцеї з грудня 2010 року, викладає історію, правознавство та Основи критичного мислення. На уроках використовує сучасні педагогічні технології, відеоматеріали, заохочує учнів до поглибленого вивчення історії та науково-дослідницької діяльності. Активно працює з ліцеїстами над підготовкою до міських та обласних олімпіад з історії та правознавства. Науковий керівник з курсових проектів.
 
 
Довга Світлана Василівна
Вчитель української мови вищої категорiї

    Працює в Мiському юридичному лiцеї з 2018 р. Має високу науково-теоретичну підготовку. Втілює  в навчальному проецесі форми та методи організації активно-пізнавальної діяльності учнів, впроваджує найкращий передовий досвід. Мотивує учнів грамотно писати і читати, спонукає до дослідницької творчої роботи. Використовує виховний потенціал навчального заняття: розвиває почуття особистої гідності, сприяє формуванню загальної культури ліцеїстів.
 

 

Єрмоленко Людмила Олександрівна
Вчитель біології ІІ категорії

      Працює в Мiському юридичному лiцеї з 2019 р. Досконало володіє методикою викладання предмету. При роботі з учнями використовує диференційований підхід. Активно впроваджує форми та методи організації навчально-виховного процесу на уроках біології, що забезпечують максимальну самостійнсть навчання учнів та їх самореалізацію. Вміє розв'язувати складні педагогічні ситуації, створювати доброзичливу ділову атмосферу, підбирати оптимальний варіант проведення уроку.

 

 

Борисевич Михайло Олегович
Вчитель курсу "Організація судових та правоохоронних органів України"

      Викладає в ліцеї з 2021 р. Суддя постійно діючого Третейського суду при Асоціації "Дніпровський Банківський Союз", юрист-практик. Здобувач наукового ступеня "доктор філософії права" в Університеті митної справи та фінансів. Сфера наукових інтересів: цивільне право та процес, розвиток третейського судочинства в Україні, целерантні провадження в адміністративному судочинстві України.

 

 

Давлатов Шавкат Бобоєвич
Вчитель курсу "Кримінальне право", спеціаліст

    Викладає в ліцеї курс з 2017 р. Викладач Університету митної справи та фінансів. Кваліфікація - юрист. Має науковий ступінь кандидата юридичних наук. Сфера наукових інтересів: кримінальне право, кримінальний процес, кримінальне виконавче право. Досвід роботи за фахом: 15 років.

 

 
Духовна Тетяна Михайлiвна
Перший директор лiцею. Вчитель вищої категорiї, вчитель методист, Вiдмiнник освiти України.
    Ідеолог та один із фундаторів першого в Україні юридичногоо ліцею. Працювала керівником ліцею з 1992 р. по  2006 р. Заклала принципи функціонування гуманітарного ліцею, як освітнього закладу нового типу. Зібрала навколо себе потужний колектив фахівців правознавців, юристів, істориків. Була ініціатором і натхненником багатьох ліцейських традицій. Автор курсу "Iсторiя релiгii та етика", який виховували у ліцеїстів повагу до загальнолюдських цінностей. Неймовірно сонячна, харизматична особистість, яка створила в лiцеї атмосферу домашнього затишку, тепла, справжнього лiцейського братства. Користується заслуженою повагою серед членів педагогічного колективу, ліцеїстів та їх батьків за відданість справі, чесність і справедливість. Підтримує тісний зв'язок з вчителями ліцею та випускниками. 
   За вагомий особистий внесок у розвиток освітньої галузі Дніпропетровщини Духовна Т.М. отримала Подяку Міністерства юстиції України, нагороджена Почесними Грамотами Міністерства освіти України та облдержадміністрації, подякою міського голови, нагрудним знаком "Відмінник освіти України".

Мораль и этика, религия и свет 
И чувства новые сердца переполняют:
Уроки Ваши будем помнить много лет 

Уроки Жизни! Те, что душу окрыляют!
 
Недосєкіна Тетяна Вікторівна
Другий директор ліцею. Вчитель вищої категорії, вчитель-методист, Відмінник освіти України
 
 

    Недосєкіна Тетяна Вікторівна займала посаду директора юридичного ліцею з грудня 2006 р.  по грудень 2017 р. Вона  згуртовувала колектив навколо головного завдання – оновлення гуманітарної освіти, здобуття учнями глибоких знань з гуманітарних предметів, виховання творчої талановитої особистості на засадах загальнолюдських цінностей.
   Тетяна Вікторівна працювала за власними авторськими програмами факультативних курсів: «Український родовід як джерело вивчення історії», «Етика», «Історія рідного краю», «Європейський вибір України». Разробила зошити на друкованій основі за цими курсами. Програма з історії рідного краю отримала призове місце в обласному конкурсі у 2009 р. Її досвід занесено до передового педагогічного досвіду Дніпропетровської області та України. Неодноразово була учасником всеукраїнських конференцій з проблем громадянської освіти, виховання, викладання історії у загальноосвітніх закладах освіти. Має низку наукових статей, які друкувалися у фахових журналах, на шпальтах обласних газет.
      Створила низку підручників з історії рідного краю та історії України для загальноосвітніх шкіл, за якими працюють учні Дніпропетровщини.